Dotace s jistotou

0 +
klientů

se kterými dlouhodobě spolupracujeme

0 +
projektů

které jsme úspěšně zrealizovali

0 +
mil. Kč

ročně šetříme našim klientům

0 +
mld. Kč

v projektech, které jsme podpořili

Jak funguje proces zízkání dotace?

Cílem dotačního auditu je především posouzení detailních informací o vašich záměrech, investičních plánech a rozvojových strategiích podniku.
Poslechneme si vaši vizi a vy zjistíte, jak získat dotace z EU. Následně určíme postup, jak vytvořit kvalitní dotační projekt.

1

Vytvoření projektového/podnikatelského záměru

V prvním kroce je nutné si dobře promyslet svůj záměr, který chcete realizovat a poté vybrat ten nejvhodnější dotační titul, jehož podmínky záměru odpovídají.
Nevíte, jaký dotační titul nejlépe odpovídá vašemu záměru?
Určitě vám pomůže náš přehled dotací.

2

Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

Pokud již máte vybraný dotační titul, je zapotřebí o dotaci požádat. Žádosti o dotaci se předkládají v rámci tzv. dotačních výzev – časově vymezené období, ve kterém je v rámci daného dotačního programu možné žádat o dotaci.
POZOR na dodržení všech podmínek dotačního titulu a doložení povinných příloh k žádosti o dotaci.

3

Hodnocení žádosti o dotaci

Po předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její vyhodnocení nejčastěji ve 3 kolech:

  • 1. kolo – formální hodnocení

Posouzení základních kritérií z hlediska formální správnosti a úplnosti žádosti.

  • 2. kolo – věcné hodnocení

Kvalitativní vyhodnocení obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií.

  • 3. kolo – hodnocení výběrovou komisí

Rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení.

Na koho se můžete obrátit?

Jen díky našim zkušenostem máte již nyní 98% šanci na úspěch při schvalování dotace.
Přebíráme zodpovědnost pojištěním na 100 milionů Kč a vy to tak máte zcela bez obav.
V naši dobře odvedenou práci věříme a ručíme vám za ni. Motivováni jsme právě vaším
úspěchem. Pokud dotaci nezískáte, naše služby máte zdarma.

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 123 456 789

Aktuality - blog

Test malé firmy 23. 11. 2021 Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním…  
Test střední firmy 23. 11. 2021 Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním…  
Test velké firmy 22. 11. 2021 Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním…  

Reference

Našim klientům jsme pomohli s projekty za více než 30 miliard korun.

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 30 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Jak pracujeme?

  • Ve větším rozsahu
  • Ve vyšší kvalitě či na vyšší technologické úrovni
  • Dříve a lépe než konkurence

Jak to funguje?

Kontaktujete nás

Vyplníte formulář, představíte se nám a přidáte co vás zajímá.

Kontaktujete nás

Vyplníte formulář, představíte se nám a přidáte co vás zajímá.

Kontaktujete nás

Vyplníte formulář, představíte se nám a přidáte co vás zajímá.

Kontaktujete nás

Vyplníte formulář, představíte se nám a přidáte co vás zajímá.

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát.

Proč řešit dotace s námi?

Postarají se o vás ti nejlepší v oboru

Každý projekt potřebuje jiné odborníky.

Každý projekt potřebuje jiné odborníky. Proto k vám přijedou vybraní specialisté na danou oblast dotací, rozvoje podnikání nebo úspor a také se zkušenostmi ve vašem oboru podnikání. Máme interní tým 40 specialistů, kteří jsou špičkou ČR ve
svém oboru.

Postarají se o vás ti nejlepší v oboru

Každý projekt potřebuje jiné odborníky.

Každý projekt potřebuje jiné odborníky. Proto k vám přijedou vybraní specialisté na danou oblast dotací, rozvoje podnikání nebo úspor a také se zkušenostmi ve vašem oboru podnikání. Máme interní tým 40 specialistů, kteří jsou špičkou ČR ve
svém oboru.

Postarají se o vás ti nejlepší v oboru

Každý projekt potřebuje jiné odborníky.

Každý projekt potřebuje jiné odborníky. Proto k vám přijedou vybraní specialisté na danou oblast dotací, rozvoje podnikání nebo úspor a také se zkušenostmi ve vašem oboru podnikání. Máme interní tým 40 specialistů, kteří jsou špičkou ČR ve
svém oboru.

Máme desítky spokojených klientů

Pro spolupráci s námi se rozhodly už desítky významných českých i zahraničních společností z technologického,
průmyslového a ICT sektoru, kterým jsme pomohli realizovat více než 1 300 projektů za 30 miliard Kč.

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát.

EU Dotace

Vítr skoro nefouká a tak by se na
první pohled mohlo zdát, že se.

Veřejné zakázky

Vítr skoro nefouká a tak by se na
první pohled mohlo zdát, že se.

Právní servis

Vítr skoro nefouká a tak by se na
první pohled mohlo zdát, že se.

Poradenství

Vítr skoro nefouká a tak by se na
první pohled mohlo zdát, že se.

Kontakt

Vítr skoro nefouká a tak by se na
první pohled mohlo zdát, že se.